Anlægsarbejder

Udvalgte projekter

 

Kloakrenovering Amager Landevej, Kastrup

For ejerlejlighedsforening blev det eksisterende kloaksystem renoveret.

 

Grundet rotteangreb blev de dybtliggende kloakledninger (3,5 m under jorden) gravet op og erstattet af nye ledninger. Under bygningens kældergulve blev kloakledningerne "strømpeforet" for at undgå ophugning af kældergulve. Samtidig med renoveringen af kloakledningerne blev nedløbsbrønde og gennemløbsbrønde udskiftet. En ny fedtudskiller blev også nedgravet.

 

Efter renoveringsarbejderne blev gårdanlægget renoveret med nye stenbelægninger og haveanlæg.

 

Vagn Christensen Rådgivende ingeniører FRI varetog opgaven for ejerforeningen
- Teknisk beskrivelse af renoveringsomfanget
- Udsende arbejdet i licitation
- Gennemgå de indkomne bud og indstille bedste tilbudsgiver
- Udarbejde kontrakt mellem den udførende kloakmester og ejerforeningen
- Tilsyn med arbejderne gennemførelse og byggemødeafholdelse
- Styring af byggeøkonomi

 

 

Ny olieudskiller. Erhvervsejendom, Gladsaxe

Ejeren af erhvervsejendomme installerede efter påbud fra kommunen en ny olieudskiller på ejendommens parkeringsplads for busser og personbiler

 

Vagn Christensen Rådgivende ingeniører FRI dimensionerede olieudskilleren og varetog myndighedsbehandlingen med kommunen.

 

 

Nyt regnvandsreservoir, blandet erhverv og bolig, Søborg

For den udførende kloakmester der forestod renoveringsarbejderne på ejendommens kloakanlæg blev efter påbud fra kommunen installeret et nyt regnvandsreservoir for - i forbindelse med kraftige regnskyl - at forsinke tilstrømningen af regnvand til den offentlige kloak.

 

Vagn Christensen Rådgivende ingeniører FRI dimensionerede reservoiret og varetog myndighedsbehandlingen med kommunen.

 

 

Højgården, Kastrup

En boligbebyggelse med ca. 50 lejligheder havde gentagne problemer med opstigende kloakvand, der efter kraftige regnskyl oversvømmede kælderen og festlokalerne med køkken og toiletter, der var indrettet der.

 

Efter nøje gennemgang af afløbsforholdene på stedet udarbejdede Vagn Christensen Rådgivende ingeniører FRI projekt for ændring af afløb og montering af højvandslukkere, der effektivt stoppede oversvømmelserne.

 

Arbejdet blev udført af autoriseret kloakmester, der i priskonkurrence med andre mestre, blev fundet bedst og billigst.