Boligforeninger

Udvalgte projekter

 

 

Ejerforening. Adilsvej, Frederiksberg

Teknisk bygningsvurdering af ejendommen i 5 etager med udnyttet tagetage (den 5. etage). Hver etage på 350 m2, tagetagen på 300 m2. Tre opgange med i alt 30 lejemål.

 

På grundlag af den tekniske bygningsvurdering af hele ejendommen inklusive installationer besluttede beboerne at renovere vandinstallationerne. Herefter udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI projektmateriale for renoveringen og udbød arbejdet i priskonkurrence blandt VVS installatører. Økonomien blev overholdt og arbejdet udført inden for den fastlagte tidsramme til beboernes tilfredshed, også selv om arbejdet var omfattende og foregik i de enkelte lejligheder.

 

 

Ejerforening. Lavendelstræde, København K

Teknisk bygningsvurdering af ejendommen, der er opført for mere end 100 år siden som 3 separate huse, der hver har 4 etager med udnyttet tagetage. Det samlede etageareal er på 915 m2 og med 10 lejligheder.

 

Efter den tekniske bygningsvurdering af ejendommens tag og tagrum, facader og trappeopgange besluttede beboerne at renovere de pudsede facader, trævinduerne og taget. Projektet for renoveringen blev udarbejdet af Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI og arbejdet overdraget malermester i priskonkurrence, der med en murermester som underentreprenør udførte renoveringsarbejdet for 450 m2 facader til gård- og gadeside samt maling af 80 vinduer.

 

 

Andelsboligforening. Herlev Vang, Herlev

Andelsboligforeningen "solgte" tagetagen på deres 3 etagers ejendom til ejendomsudvikler, der opførte 4 taglejligheder med altan og elevatoradgang. Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI bistod andelsboligforeningens bestyrelse under byggeriet med fagtilsyn for at sikre, at arbejderne blev udført efter forskrifterne.

 

 

Andelsboligforening. Ny Østergade og Gothersgade, København K

Teknisk bygningsvurdering af ejendommen, der i 1906 er opført med facader mod gadesiderne i røde sten og pudsede facader mod gårdsiden. Facaderne mod gadesiderne er flot dekoreret med solur, rundt trappetårn der øverst er afsluttet i et spidstag, bindingsværk, altaner, høje stensokler, sprossede vinduer mv. Taget er manzardtag med mange kviste, karnapper, brandkamme mv. Taget er belagt med tegl på skrå flader og med tagpap på de plane flader. Bygningen har 5 etager, der hver er på ca. 500 m2.

 

Med den tekniske bygningsvurdering og anbefalingerne deri som grundlag, har Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI varetaget udførelsen af
- Renovering og maling af trævinduerne. 45 stk. små-sprossede - de fleste 3-fags
- Murerarbejde med omfugning af store dele af murværket samt ommuring af skorsten, reparation af brandkamme og reparation af sokkelpuds
- Tømrerarbejde med renovering af bindingsværket, der flere steder blev udskiftet med nyt og malet
- Udskiftning af vinduesparti i butikslejemål til ny butiksrude af sikkerhedsglas
- Tætning af hoveddøre og brandtrappedøre
- Undersøge lejlighedsskel og etageadskillelsernes opbygning med henblik på at reducere støjbelastningerne i lejlighederne

 

 

Andelsboligforening. Julius Bloms Gade, København N

Udskiftning af vinduer og hoveddøre med nye i alubeklædt træ. I alt 40 vinduer blev udskiftet. Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI bistod foreningens bestyrelse med at gennemgå tømrermesterens tilbud, udarbejde kontrakt mellem tømrermesteren og andelsboligforeningen, tilsyn, afholde byggemøder og opfølgning med arbejdets afslutning.

 

Andelsboligforening. Brønsholmgårdsvej, Brønshøj

Ejendom med 48 lejligheder fordelt på tre etager på i alt 2.400 m2. Udarbejdet renoveringsforslag med priser for vand- og afløbsinstallationer, renovering af trappeopgange samt facader og tag