Offentlige

Udvalgte projekter

 

 

Klub Elverhøjen, Herlev

Ny fritidsklub for børn og unge i Herlev Kommune. Der blev opført en ny bygning i forskudte plan på 375 m2 samt renoveret en eksisterende bygning i tilknytning hertil på 100 m2.

 

Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI udførte som rådgiver for totalentreprenø-ren detailrådgivning og myndighedsbehandling af samtlige konstruktioner i den nye bygning og renoveringen.

 

 

Administrationskontor, Birkholm kirkegård, Herlev.

Nyt administrationskontor opført som en let træbygning i forlængelse af den eksisterende gartnermaterielgård på kirkegården. Bygningen er med fuld kælder og med et grundareal på 150 m2.

 

Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI varetog for Kirkegårdsbestyrelsen som bygherre hele byggesagsforløbet fra idéfasen via byggestyring og aflevering til færdig projekt og ibrugtagning samt 1-års og 5-års eftersyn.

 

 

Ordrup Skole, Gentofte

Ombygning af dele af skolen med renovering af flere klasseværelser, idræts-teorilokaler, sal til idrætskultur, omklædnings- og musiklokaler.

 

Som rådgiver for arkitekten udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI prisoverslag og projektbeskrivelser samt statiske beregninger for ombygningen.

 

Håndværkerudgifterne beløb sig til 3 mio. kr.

 

 

Hellerup Skole, Gentofte

Udførelse af nye udearealer til sportsaktiviteter i tilknytning til skolen. En multifunktionel boldbane med amfiopbygning samt en pergola med siddepladser danner bindeled mellem skolen og den nærliggende park.

 

Arbejdet indeholdt foruden boldbanen og sportsbelægningen: Alle anlægsarbejder herunder jord-, kloak- og belægningsarbejdet samt beplantning.

 

Som rådgiver for arkitekten udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI prisoverslag, projektbeskrivelser, tilbudsindhentning samt myndighedsbehandling af projektet.

 

 

Munkegårdsskolen, Gentofte

Renovering af skolen, der er fredet og derfor underlagt strenge krav til bevarelse af det nuværende udseende.

 

Som rådgiver for arkitekten udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI prisoverslag og udførelsesforslag for renoveringsopgaverne.

 

 

Gentofte Skole, Gentofte

Som rådgiver for arkitekten udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI
prisoverslag for renovering af skolen samt statiske beregninger og projektbeskrivelse samt afholdelse af priskonkurrence på tømrer-, murer-, VVS- og el-arbejderne.

 

 

J. F. Willumsens Museum, Frederikssund.

Som rådgiver for arkitekten udarbejdede Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI prisoverslag for projektforslaget og senere prisoverslag for detailprojektet med udførel-sesforslag.

 

 

Boldklubben B73, Herlev

For boldklubbens bestyrelse blev udarbejdet projektforslag for et nyt fitnesscenter på 300 m2 med kælder og placeret tæt ved boldklubbens eksisterende klubhus. Beskrivelse og prisoverslag samt bedømmelse af de geotekniske forhold, der var problematiske.