Private

Udvalgte projekter

 

 

Gammelgårdsvej, Herlev:

Udvidelse af enfamiliehus med ny 1. sal med 70 m2 der rummer
- to børneværelser
- forældresoveværelse
- nyt badeværelse
- depotrum

 

Den eksisterende tagkonstruktion blev nedrevet og der blev rejst nye spær tildannet på stedet. Taget blev belagt med engroberet tegl og alle vægge og lofter på 1. salen blev isoleret til dagens standard. Opvarmning fra det eksisterende gasfyr med radiatorer i værelser og gulvvarme i bad. Varmeinstallationen blev forberedt for solvarmeanlæg.

 

Håndværkerudgifterne andragende 1,3 mio. kr. Arbejdet blev udført af lokale håndværkere på 20 uger.

 

Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI udførte:
- Arkitektprojekt
- Myndighedsgodkendelse
- Ingeniørprojekt inklusive bærende konstruktioner og alle installationer
- Varetage geotekniske undersøgelser
- Tilsyn med udførelsen og byggemøder
- Byggeregnskab

 

 

Christiansholmsvej, 2930 Klampenborg

Udvidelse af ældre bungalow med ny 1. sal på 115 m2 og renovering af stuetagen.
1. salen med
- 2 børneværelser
- forældresoveværelse
- 2 badeværelser det ene med SPA
- repos med trappe fra stuetagen

 

stuetagen med
- nyt køkken
- renovering af badeværelser
- 2 nye kontorer
- trappe til 1. salen

 

Det eksisterende tagpaptag blev erstattet af et nyt med høj rejsning og belagt med tegl. Den høje tagrejsning medførte betydelige statiske beregninger for at sikre husets stabilitet.

 

1. salen med lofter til kip og med god volumen og godt lysindfald fra vinduer i gavle og tagvinduer. Velisoleret hus med solvarmeanlæg på tag, der reducerer varmeforbruget til varmt vand.

 

Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI udførte på grundlag af arkitektprojektet:
- Ingeniørprojekt med bærende konstruktioner og alle installationer
- Tilsyn med udførelsen

 

 

J. E. Pitznersvej, Herlev

Ny 1. sal på 90 m2 og omforandring i stueetagen på eksisterende villa.

 

1. sal med
- to børneværelser
- forældresoveværelse
- alrum
- badeværelse

 

Stueetagen i det eksisterende hus var i 2 plan og af hensyn til lofthøjderne blev 1. salen også projekteret i 2 plan. Der var således 5 plan, som den indvendige trappe skulle forbinde inklusive kælderetagen. Løsningen blev en let spindeltrappe, der elegant forbinder alle etager.

 

Af hensyn til rummeligheden i værelserne blev 1. salen udført med trempelvægge, der tillige reducerede spildarealet til skunkvægge. Komplicerede statiske beregninger sikrer, at konstruktionerne er i orden, og at huset er stabilt.

 

Nye trempelvægge og gavlvægge blev opmuret og filtset. Alle ydermure blev herefter behandlet med malet puds.

 

Det bebyggede areal for 1. salen overskred det tilladte i området. I forbindelse med myndighedsbehandlingen blev der søgt og opnået dispensation.

 

Håndværkerudgifterne andragede 1,7 mio. inklusive moms. Arbejdet blev udført på 6 måneder.

 

Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI udførte:
- Arkitektprojekt
- Myndighedsgodkendelse og dispensationsansøgning
- Ingeniørprojekt med bærende konstruktioner og alle installationer
- Varetage geotekniske undersøgelser
- Tilsyn med udførelsen
- Byggemøder

 

 

Østerskov Vænge, Vedbæk

Totalombygning af enfamiliehus på 270 m2. På grundlag af arkitektens projekt varetog Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI alle ombygningsopgaverne indeholdende:
- Myndighedsbehandling
- Priskonkurrence
- Udarbejde statiske beregninger
- Projektbeskrivelse og tilsyn med: Tømrer-, murer-, maler-, VVS- og elarbejderne
- Byggestyring og afholdelse af byggemøder
- Byggeregnskab

 

 

Stumpedyssevej, Hørsholm

Opførelse af nyt arkitekttegnet enfamiliehus på 320 m2. På grundlag af arkitektens projekt varetog Vagn Christensen, Rådgivende ingeniører FRI
- Udarbejde statiske beregninger
- Projektbeskrivelse af: Tømrer-, murer-, maler-, VVS-, el og terrænarbejderne
- Udbudsprojekt til priskonkurrence

 

 

Rahbechs Allé, Vejby

Indrette nyt badeværelse i sommerhus ved Vejby Strand. Arbejdet indeholdt alle disciplinerne:
- Design og detailprojektering af badeværelset
- Myndighedsgodkendelse
- Projektbeskrivelse og tilsyn med: Tømrer-, murer-, maler-, VVS- og elarbejderne
- Byggestyring og afholdelse af byggemøder
- Byggeregnskab

 

 

Strandjægervej, Dragør

Udvidelse af eksisterende ejendom med 90 m2 med kælder samt nyt tag og ombygning af det eksisterende hus med to indskudte etager på tilsammen 30 m2.

 

På baggrund af arkitektprojektet blev udarbejdet detailprojekt og indhentet myndigheds-godkendelse. Kælder udført af beton og kælderdæk af betonelementer. De bærende konstruktioner på det nye tag af limtræ monteret med isolerede tagkassetter. Grundet ejendommens kystnære beliggenhed stod grundvandet meget højt. Det krævede ekstra beskyttelse af kælderen

 

 

Vestervang, Houstrup Strand - Varde

Projektering og opførelse af tre fritidshuse på 110 m2, 130 m2 og 140 m2

 

Træbeklædte og velisolerede luksus-sommerhuse indrettet med alle moderne bekvem-meligheder og velegnet til udlejning hele året. De tre fritidshuse er opført tæt ved vandet og med udsigt mod et stort fredet engareal. Grundene havde blød bund, der blev udskiftet med sand, inden byggeriet kunne påbegyndes.

 

Opførelsen indeholdt alle discipliner:
- Design og detailprojektering
- Myndighedsgodkendelse og dispensationsansøgning
- Projektbeskrivelse af alle fagdiscipliner
- Opfølgning på arbejdets udførelse