Profil

 

Vagn Christensen Rådgivende ingeniører FRI (VCRI)

 

 • VCRI er en arkitekt- og rådgivende ingeniørvirksomhed - startet i 1992.
 • VCRI´s primære arbejdsopgaver er Bygherrerådgivning.
  Derved forstås, at rådgiveren vejleder bygherren lige fra den spæde start med bygherrens idé og ønsker igennem hele byggesagen frem til aflevering og drift
 • VCRI har kontor i egne lokaler i Herlev
 • VCRI er personligt eget af Vagn Christensen, velkonsolideret og helt fri af eksterne økonomiske interesser
 • VCRI har få ansatte og en beskeden administration. Det holder omkostningerne nede
 • VCRI har samarbejde med et fint net af konsulenter, som bidrager til fællesskabet, når opgaven kræver det. Det holder den faglige kvalitet i top
 • VCRI har gennemlevet en kontrolleret udvikling baseret på Vagn Christensens personlige kunderelationer
 • VCRI kan via en god indtjening og løbende konsolidering imødegå de svingende konjunkturer og er derfor godt rustet til fremtiden
 • VCRI har kvalitet som fokus i opgaveløsningen og kan derved fastholde kunderelationerne og med disse som reference udvide kundekredsen